Slyšte: Na záchranu domácí zdravotní péče zbývají pouhé dva týdny
2. října 2019 Více k tématu

Slyšte: Na záchranu domácí zdravotní péče zbývají pouhé dva týdny

Zhruba čtrnáct dní zbývá na záchranu domácí zdravotní péče. Pokud nedojde ke změně úhradové vyhlášky (tedy k navýšení bodu za lékařské výkony) na příští rok, nedokážou již provozovatelé tuto potřebnou a všemi vychvalovanou, ale dlouhodobě podfinancovanou péči dále zabezpečit. Dosud nerozhodné sestry odejdou za lepšími platy do nemocnic anebo do jiných oborů.

Na toto nebezpečí se znovu snažili upozornit 1. října poslance, zástupce ministerstev a Všeobecné zdravotní pojišťovny zástupci Charity Česká republika a další členové petičního výboru petice Doma je doma a to při veřejném slyšení před Petičním výborem Poslanecké sněmovny PČR. Právě veřejné slyšení je nástrojem, kterého se dostane veřejně významným tématům na základě nasbírání alespoň 10 tisíc podpisů občanů.

Na jednom se shodly obě strany – česká populace stárne, je více nemocná a domácí zdravotní péče bude stále více potřebná. A navíc je mnohem lacinější než stonání v nemocnicích.

Podpora provozovatelů této péče ze strany státu, respektive zdravotních pojišťoven, však podle provozovatelů léta stagnuje. Na příklad zdravotnický materiál se stále proplácí podle ceníku z roku 1997, ačkoli reálné ceny od té doby mnohonásobně vzrostly. Situace dospěla po řadě jednání a akcí, kterými se provozovatelé snažili upozornit ministerstvo zdravotnictví a pojišťovny na neudržitelnost stávající situace, až k letošní petici Doma je doma. A díky značnému ohlasu petice u veřejnosti bylo svoláno právě veřejné slyšení na půdě Poslanecké sněmovny PČR.

Koordinátorka zdravotních služeb Ludmila Kučerová, ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo a ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt dokládali dlouholetý propad domácí péče pomocí grafů a statistiky, ale i osobních zkušeností s provozem této služby.

Náměstkyně ministra zdravotnictví Helena Rögnerová naproti tomu argumentovala, že „žádný ministr zdravotnictví nebyl nikdy tak vstřícný k pacientům“ jako Adam Vojtěch. Svá slova dokládala nárůstem rozpočtu zdravotnictví o 59 % a nárůstem o 52 % do domácí zdravotní péče. U úhradové vyhlášky došlo k nárůstu o 16 %. Bez regulace by ale zdravotnictví fungovat nemohlo. „Skokový nárust“ hodnoty bodu u domácí zdravotní péče o 40 %, jak ho požaduje petiční výbor, však odmítla.

Také ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek přítomné ubezpečil, že pojišťovna preferuje domácí zdravotní péči, přislíbil pro letošní rok plošný nárůst o 18 % a veřejně přislíbil svoji připravenost k jednání.

Provozovatelé domácí se ovšem bránili. Ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt poukázal na dlouhodobě zanedbaný segment domácí péče: „Skokové narovnání podmínek je nutné. Zákon je pro nás závaznou normou, nechceme ho obcházet. (…) Jde o to, abychom z lidí nedělali otroky, a to ještě špatně placené.“

Právnička Dagmar Záleská následně upozornila na judikaturu Ústavního soudu a principů cenové regulace ve zdravotnictví: „Stát musí zaplatit poskytovatelům za hrazenou zdravotní péči minimálně na úrovni vynaložených a nákladů a musí vytvářet prostor pro přiměřený zisk.“

Zpravodajka petice poslankyně Eva Matyášová se snažila obě strany mírnit: „Je třeba hledat kompromis.“

„Alespoň některé požadavky se pokusíme zapracovat,“ přislíbila náměstkyně ministra zdravotnictví Helena Rögnerová.

„Průběh slyšení jasně ukázal potřebu změny,“ těmito slovy ukončila veřejné slyšení k petici Doma je doma za záchranu domácí zdravotní péče předsedkyně petičního výboru Parlamentu, profesorka Helena Válková, která celé zasedání moderovala.

Máme tedy stále naději, že se podaří nepříznivou situaci změnit. Nyní vyzýváme poslance, aby pomohli naše návrhy implementovat do úhradové vyhlášky a změnili stav, kdy poskytovatelé musejí doplácet na to, že poskytují péči potřebným.

Pokud totiž na konci října vyjde úhradová vyhláška pro příští rok ve znění, jaké navrhuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, reálně hrozí omezení dostupnosti domácí péče, která je na hranici přežití. A to by byl opravdu malér.

Zvukový záznam a prezentace z veřejného slyšení petičního výboru jsou k dispozici na https://bit.ly/2nCeCM2

Svůj podpis pod petici za záchranu domácí zdravotní péče Doma je doma zatím připojilo 64 679 občanů. Sběr podpisů skončil 30. září a nyní se kontrolují a sčítají poslední archy. Veřejné slyšení bylo prvním hmatatelným výsledkem této petice a znamená možnost dramaticky zasáhnout do situace kolem financování: do konce října má být ve Sbírce zákonů zveřejněna úhradová vyhláška, jíž ministerstvo zdravotnictví určuje výši plateb poskytovatelům za provedené zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven pro příští rok. Podle slov ministra Vojtěcha byla předložena legislativní radě vlády, možnost zasáhnout do ní tedy ještě existuje.